IPP Instruktør 2 Havkajak (tidligere DKF instruktør 2 hav)

kr. 2.900,-

Efter bestået IPP Instruktør 1 Havkajak er dette dit næste niveau som Havkajakinstruktør.

Du lærer bl.a. følgende:

At behersker metoder til videreformidling af både grundlæggende og let
avancerede teknikker og færdigheder i havkajak.
At kunne introducere nybegyndere til havkajakroning og struktureret undervisningsforløb for
let erfarne roere samt fungere som turleder på ture af flere dages varighed langs kysten under
hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel.
Efter kurset og bestået prøve kan du
Undervise og certificere på IPP Instruktør 1 (hav)
Undervise og certificere på IPP 1-2 (hav)
Lede gruppe på ture langs kysten med evt. overnatning
Fungere som hjælpeinstruktør på IPP 3 hav

 

I opsummeret form skal du som IPP Instruktør 2 Hav kunne:

Arbejde med og undervise i ”grundlæggende og let avancerede teknikker” (IPP1 til 2).
Vurdere en roers færdigheder i forhold til IPP 1 og 2 niveauerne.
Påtage dig rollen som turleder af kystnære ture eller aktiviteter i kendt farvand og i
havforhold op til 8m/s.
Foretage vurderinger af risikofaktorer og træffe forholdsregler i forbindelse med undervisning,
aktiviteter og ture.
Introducere IPP Instruktør 1 aspiranter for relevant metodik i forhold til begynderundervisning og
vandtilvænning.
Introducere IPP Instruktør1 aspiranter for relevante principper for gruppehåndtering, vurdering af risici og
turledelse på begynderniveau.
Forudsætninger for kursus

Bestået Roerniveau 3 havkajak (IPP 3). Du skal inden kursusstart have en god forevisnings kvalitet.
Bestået IPP Instruktør 1 Havkajak
Relevant førstehjælps kursus f.eks. Dansk Førstehjælpråds funktionsuddannelse ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” (8 timer)

Varighed

Kursus 16 timer.

Lokalitet

Kursus afvikles ved Kolding Fjord.

Prøve

Der afholdes særskilt prøve på én dag.

Forsikringsforhold mv.

Vi har naturligvis de relevante forsikringsforhold i orden, så som Passageransvarsforsikring m.v.

Der er p.t. ikke planlagt flere kurser i 2019, men kursus oprettes ved min. 4 deltagere. Vi kommer gerne og afholder kurset i din klub – ring eller skriv til Bent K. Thomsen for nærmere aftale 22 39 95 65.

Ledige kursus datoer

Kolding

lørdag d. 4 maj - søndag d. 5 maj, kurset er fuldt booket

Bestil dit havkajakkursus her

Kursusoversigt

"I rammer det ideelle toppunkt mellem det kommercielle og de dygtige, glade amatører, der brænder for at formidle deres passion til andre."
Jesper Berth, Nyborg
"Også via de mails jeg sendte, kom der hurtige og præcise svar, og igen krydret med din passion for det at sejle havkajak. Det samme med informationsbreve - præcise - der er styr på tingene."
Paul Blond, Løsning
"Desuden var jeg overrasket over standarden af udstyret. Jeg synes hjemmeside, tilmelding, responstid, udstyr og afvikling af kursus har været i top."
Jesper Berth, Nyborg
Jeg læste forskellige tilbud via internet - valget blev Trekantens Kajakskole - fordi jeg følte jeg her fik den bedste instruktion.
Jes Peter Jessen
Det har været en fornøjelse, meget lærerigt og inspirerende at have jer som undervisere på kurset. Det har også givet mod på mere!
Claus Tønder Jensen
Men med stor empati og pædagogisk sans blev jeg så at sige "ført" igennem det hele - med en god blanding af omsorg, kompetence og humor.
Elin Skoven