Tilmelding til Havkajak Trekanten

For at blive medlem at Havkajak Trekanten skal du udfylde formularen, samt acceptere nedennævnte betingelser. Dermed har vi din accept, og vi kan kommunikere aktiviteterne til dig.

Ved afsendelse af nedenstående formular accepterer jeg følgende:

  • Jeg accepterer, at jeg nu bliver medlem af rofællesskab Havkajak Trekanten – en afdeling under Trekantens Kajakskole.
  • Jeg accepterer, at al aktivitet jeg deltager i her, er på eget ansvar. Dog har vi en såkaldt passageransvarsforsikring, der dækker fejl vi måtte begå.
  • Medlemskab af rofællesskabet er gratis. Der kan dog være betaling på visse aktiviteter. Dette vil fremgå af oversigten.
  • Jeg acceptere at følge den til en hver tid gældende Sikkerhedsinstruktion.
  • Trekantens Kajakskole forbeholder sig ret til uden varsel og begrundelse at slette et medlem fra Rofællesskabet.