Vejle Ådal efterårstur 2017

vejle-aadal-i-efteraarsfarver
Heldagstur for IPP 2 niveau – lørdag, d. 25. november 2017.

Vejle Å og Vejle Ådal hører til ét af vore smukkeste naturområder.

Program

Vi mødes kl. 9.30 på parkeringspladsen ved Tørskind Grusgrav med Robert Jacobsen skulpturerne. Turen er knap 25 km medstrøms med en enkelt længere overbæring ved den tidligere Haraldskær Fabrik. Har du en kajavogn, så medtag denne. Undervejs gør vi bl.a. holdt ved Vingstedcentret, måske bliver der tidlig frokost her. Vingsted har i 2013 undergået en kæmpe forvandling med ny-slygning af åen, udlægning af gydepladser, mulighed for at se ”under åen” osv. osv. – se mere herom her. Vi forventer at være på slutstedet ved Vejle Fjord ca. kl. 16.30.

  • Vi har købt 10 sejladstilladelser.
  • Tilmelding ”efter først til mølle” princippet.
  • Egen fortæring under turen.
  • Turledelse instruktørteamet bag Havkajak Trekanten.
  • Lørdag, d. 25. november – mødetid kl. 9.30 P pladsen, Tørskindvej 98A, 6040 Egtved. Forventet sluttid omkring kl. 16.30 Vejle Fjord. Herefter tilbage transport til startstedet.
  • Der er toiletter ved Tørskind Grusgrav.
  • Der vil være betaling for sejladstilladelserne og tilbagekørsel m.v. – 100 kr.